Historie

Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii

Historie

Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii

Popis již realizovaných aktivit

Srpen – listopad 2007

„Výcvik koně pro hiporehabilitaci I“. – sdružení má ve výcviku prvního koně.

Září 2007 - červen 2008

zkušební projekt „Kroužek léčebně pedagogicko-psychologického ježdění“ . Kroužek pro děti navštěvující mateřskou a základní školu pro děti s více vadami na Masarykově ulici v Mohelnici, pod vedením p. Mgr. Pavla Klecha.

Duben – srpen 2008

„Výcvik koně pro hiporehabilitaci II. Etapa“. Ve výcviku pro hiporehabilitaci jsou již tři koně různého tělesného rámce a povahy.

Září – prosinec 2008

projekt „Kůň v terapii handicapovaných“, zaměřený na poskytování hiporehabilitace. Probíhají první hipoterapie s individuálními klienty, přichází klienti z denních stacionářů na aktivity s využitím koní.

Prosinec 2008

vybudování nové venkovní pískové jízdárny, spolufinancováno z prostředků programu Ministerstva zemědělství LEADER ČR 2008 prostřednictvím projektu Hiporehabilitace na čerstvém vzduchu.

Únor- prosinec 2009

projekt „Kůň v terapii handicapovaných 2009“ – zaměřený na poskytování hiporehabilitace dětem a dospělým olomouckého kraje.

„Léčivé koňské hřbety pro Vás a Vaše děti“ 2009

projekt zaměřený na přípravu a realizaci veřejných akcí a osvětu hiporehabilitace v olomouckém kraji.

„Nový kůň pro hiporehabilitaci“ 2010

projekt určený ke koupi a výcviku nového koně pro hiporehabilitaci.

Leden – prosinec 2010

projekt „S koněm v srdci“ – zaměřeno na poskytování hiporehabilitace dětem a dospělým z olomouckého kraje.

duben 2012 – srpen 2012

projekt „Dětské hřiště dětem“ – v areálu vzniklo malé dětské hřiště, nejen pro klienty sdružení.

Květen 2011 - květen 2013

realizace projektu „Můj přítel kůň“, podpořený z programu švýcarsko – české spolupráce. Zaměřený na pět hlavních aktivit: hipoterapie, aktivity s využitím koní, vzdělání pracovníků sdružení, veřejné akce a vzdělávací akce pro veřejnost spolu s předáváním know-how prostřednictvím vytvoření metodických příruček pro hipoterapii a aktivity s využitím koní.

Výstupy projektu, které se věnují hiporehabilitací znevýhodněných dětí a dospělých, tvoří počty provedených hiporehabilitačních jednotek během projektu a počty klientů hiporehabilitace. Ke všem aktivitám nechybí fotodokumentace a závěrečné zprávy projektů, jako vyhodnocení úspěšnosti realizovaného projektu.

Květen 2013 – prosinec 2013

projekt „Čarovná síla koně“ zaměřený na hipoterapii a aktivity s využitím koní pro znevýhodněné děti a dospělé osoby.

V roce 2014

realizujeme projekt Aktivity a hry pro každého, pro neorganizované děti a mládež, včetně dětí a mládeže sociálně znevýhodněných.

V roce 2015

realizován projekt “ Kreativně s koněm” zaměřený na podporu rozvoje dítěte prostřednictví hiporeabilitace a volnočasových aktivit.

V roce 2016

občanské sdružení Ryzáček transformováno na Spolek Ryzáček a úspěšně zakončilo projekt Ryzáček 2016

V roce 2017

se spolek umístil na 2. místě soutěže NROS Neziskovka roku 2017, Navázání spolupráce s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, realizace odborné praxe pro studenty oborů Aplikované pohybové aktivity a Fyzioterapie. Založení zookoutku pro nový program environmentalní aktivity pro děti. Konec roku 2017 jsme zakončili rozšířením naší kvalifikace pro poskytování služeb hiporehabilitace o status Středisko doporučené hiporehabilitace pro hipoterapii a psychoterapii pomocí koní

V roce 2018

probíhal projekt Hiporehabilitační centrum Ryzáček 2018 zapojili jsme se do projektu Erasmus v rámci kterého u nás odbornou praxi v oblasti hiporehabilitace absolvovali studenti z různých koutů světa (Čína, Vietnam, Brazílie, Kanada a Nizozemí). Naše fyzioterapeutka přednášela na konferenci České hiporehabilitační společnosti na téma ,,Vliv hipoterapie na vybrané pohybové aspekty u dětí s dětskou mozkovou obrnou také se zúčastnila mezinárodní konferenci společnosti HETI v Dublinu s posterovým sdělením.

Chcete využít služeb ryzáčka?

Napiště nám, nebo zavolejte.