Zahájení sezóny 2020

 S radostí a plni očekávání na brzká setkání oznamujeme rodičům, dětem, přátelům a sponzorům, že obnovujeme provoz spolku Ryzáček za podmínek vydaných vládou ČR. Hipoterapie zahajujeme od 11.5.2020. 

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 omezuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

  • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,

  • společně sportuje nejvýše deset osoby, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,

  •  nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce

  

 


 Můžete nás podpořit

ve sbírce Příspěvek na péči o hiporehabilitační koně:

https://www.darujme.cz/vyzva/1201385?fbclid=IwAR0BO0SbaXXeqswAfztR84EYnVF4P8d2HgEpzmu7fPn6y31aWThGBJCovmI

 

 

nebo v projektu  Koníci z Ryzáčka pomáhají dětem - nyní potřebují pomoc oni: 

https://www.hithit.com/cs/project/7683/konici-z-ryzacka-pomahaji-detem-nyni-potrebuji-pomoc-oni