Sezóna 2020

Milí přátelé, rok 2020 je již ve své polovině a chod Ryzáčku se nám ze dne na den vrátil do zajetých kolejí. Jsme rádi, že jsme vás mohli všechny přivítat zpět, a že jste na nás po dobu karantény nezapomněli a nezanevřeli. Děkujeme vám za podporu.

Stejně jako pravidelné aktivity vrací se do Ryzáčku i příměstské tábory. Pro roky 2020 až 2022 budou tábory spolufinancovány z projektu "Letní příměstské tábory pro Ryzáček, z.s." číslo projektu 852/03_16_047/CLLD_16_01_067, 8. výzva MAS Mohelnicko - OPZ - Prorodinná opatření III. O průběhu projektu budeme průběžně informovat.

Od 1.6.2020 je prostřednictvím nadace ČSOB pomáhá regionům, která podporuje nejzajímavější projekty v krajích po celé republice, zařazen do semifinále náš projekt "Neslyšící Lukáš pečuje o koně na hipoterapii". Jistě ho znáte. Je to ten mladík, který sice neslyší, ale mluví za tři. Také je naším neuvěřitelně pracovitým a zodpovědným pomocníkem, bez kterého si již Ryzáčka nedokážeme představit. Bohužel bez vaší pomoci o něj přijdeme. Pravidla jsou jednoduchá - který projekt v kraji vybere od svých dárců nejvíce peněz, ten dostane nejvíce peněz od banky.  Obracíme se na vás, naše příznivce, přátele a dárce. Díky vašim příspěvkům u nás bude moci Lukáš zůstat.  Za každý příspěvek jsme vděční a  nezapomeňte, že neexistuje částka, která by byla moc malá.

 

 Projekt naleznete zde

 


Zahájení sezóny 2020

 S radostí a plni očekávání na brzká setkání oznamujeme rodičům, dětem, přátelům a sponzorům, že obnovujeme provoz spolku Ryzáček za podmínek vydaných vládou ČR. Hipoterapie zahajujeme od 11.5.2020. 

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 omezuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

  • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,

  • společně sportuje nejvýše deset osoby, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,

  •  nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce

  

 


 Můžete nás podpořit

ve sbírce Příspěvek na péči o hiporehabilitační koně:

https://www.darujme.cz/vyzva/1201385?fbclid=IwAR0BO0SbaXXeqswAfztR84EYnVF4P8d2HgEpzmu7fPn6y31aWThGBJCovmI

 

 

nebo v projektu  Koníci z Ryzáčka pomáhají dětem - nyní potřebují pomoc oni: 

https://www.hithit.com/cs/project/7683/konici-z-ryzacka-pomahaji-detem-nyni-potrebuji-pomoc-oni