O hiporehabilitaci

Hiporehabilitace je zastřešující a nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává speciálně připravený kůň a člověk se specifickými potřebami. Hiporehabilitace se dělí do několika disciplín:

  • hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE),
  • hiporehabilitace v pedagogice a sociální praxi (HPSP),
  • hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HTP),
  • parajezdectví.

Slovo hiporehabilitace je složeno z řeckého slova „hippos“, tedy kůň, a latinského slova rehabilitace, znamenající znovu způsobilý (z latinského habilis – způsobilý a re- předpona pro význam návratu).

Ve spolku Ryzáček se věnujeme hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii, hiporehabilitace v pedagogice a sociální praxi, hipoterapie v psychiatrii a psychologii i parajezdectví.