O hiporehabilitaci

Hiporehabilitace je zastřešující a nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním znevýhodněním / specifickými potřebami. Hiporehabilitace se dělí do několika disciplín:

  • hipoterapie (HT),
  • aktivity s využitím koní (AVK),
  • psychoterapie pomocí koně,
  • parajezdectví.

Slovo hiporehabilitace je složeno z řeckého slova „hippos“, tedy kůň, a latinského slova rehabilitace, znamenající znovu způsobilý (z latinského habilis – způsobilý a re- předpona pro význam návratu).

Ve spolku Ryzáček se věnujeme hipoterapii, aktivitám s využitím koní, psychoterapii pomocí koní i parajezdectví.