Parajezdectví

Parajezdectví napomáhá udržovat fyzickou i psychickou kondici. Klient má možnost jezdit rekreačně nebo se zúčastňovat speciálních jezdeckých závodů – paradrezúra, paravoltiž, parawestern a paravozatajství.

Parajezdectví je program navazující na hipoterapii, AVK napomáhá začleňovat osoby se znevýhodněním. Narozdíl od hipoterapie nebo Aktivit s využitím koní se klient učí samostatně pracovat kolem koní a aktivně na nich jezdit.

Probíhá jak individuálně, tak v kolektivu. Pomůcky pro parajezdectví vychází z individuálních potřeb jedince podle jeho znevýhodnění. Koně pro parajezdectví musí projít speciálním výcvikem.