Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (dále jen HTP)

Integrativní směr psychoterapie, který využivá specifickou triadu terapeut-kůň-klient. Terapie je založena na působení psychologickými prostředky využívajícími specifických vlastností koně a samotného prostředí chovu koní. Pro klienty bývá snazší navázat kontakt se zvířetem než s člověkem, kůň v roli ko-terapeuta funguje jako prostředník mezi klientem a terapeutem.

          

Terapie může probíhat ve skupině či individuálně pro klienty bez věkového omezení. HTP je vhodná pro pacienty s duševní poruchou či onemocněním, stejně jako pro klienty se syndromem vyhoření nebo jen unavené z náročného životního rytmu. Tento program respektuje člověka jako bio-psycho-sociální jednotku a terapeutický plán je poskládán s ohledem na individuální potřeby klienta.

 Letáček „Hipoterapie v psychiatrii a psychologii“