Ryzáček, z.s.

Ryzáček je nestátní nezisková organizace, založená 2. října 2006. Při jejím vzniku bylo prvořadým posláním poskytování odborné hiporehabilitace dětem i dospělým. Hiporehabilitací se v případě Ryzáček rozumí hipoterapie a aktivity s využitím koní.

V současné době je posláním sdružení poskytovat odborné služby v oblasti hiporehabilitace napomáhat integraci zdravotně i sociálně znevýhodněných osob do společnosti a vytvářet kladné prostředí vhodné pro jejich rozvoj. Dále také poskytovat kvalitní vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé.

Ryzáček se v roce 2008 stal členem České hiporehabilitační společnosti. V rámci členství naše koně úspěšně složili specializační zkoušky pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace a dále nám byl v roce 2013 udělen status Střediska praktické výuky pro Výcvik koní pro hiporehabilitaci. v roce 2016 nám byl udělen status Středisko doporučené hiporehabilitace pro hipoterapii v psychiatrii a psychologii a v roce 2017 byl byl rozšířen o status Střediska doporučené hiporehabilitace pro hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii. V roce 2019 nám byl udělen status Střediska praktické výuky pro hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii

 

 

 

 

Mimo hiporehabilitaci Ryzáček nabízí volnočasové aktivity pro děti a pro rodiny s dětmi. Nedílnou součástí činnosti Ryzáčka se staly příměstské tábory, zájmové kroužky v přírodě, aktivity pro veřejnost jako napr. svezení dětí a dospělých na koni a další. Pravidelně také pořádáme v průběhu roku několik veřejných akcí plných zábavy, soutěží a vystoupení.

Ryzáček se svými činnostmi a členstvím v MAS Mohelnicko zapojuje do života v regionu a napomáhá regionálnímu rozvoji. Svou otevřeností novým nápadům a zkušenostem podporuje své členy v rozvoji jejich profesního i osobního růstu v souladu s cíli sdružení a spoluprací s jinými neziskovými organizacemi se snaží zpřístupnit a zkvalitnit služby hiporehabilitace všem, kteří o ně projeví zájem.

Ryzáček, z.s. je také členem UNO OK, které sdružuje neziskové organizace z celého Olomouckého kraje.

Těšíme se na setkání s Vámi