V roce 2020 nás podpořili:

Stát částka/připsáno
Líšnice 20 000,00 Kč
Olomoucký kraj 35 000,00 Kč
Město Mohelnice 15 000,00 Kč
Město Mohelnice 35 000,00 Kč
Olomoucký kraj 35 000,00 Kč
Olomoucký kraj 200 000,00 Kč
Klopina 6 000,00 Kč
Město Mohelnice 15 000,00 Kč
MPSV 250 593,75 Kč

 

Pomozme dětem žít lépe 50 000,00 Kč
Siemens 18 000,00 Kč
NROS a ČT - KUŘE pomozte dětem 295 188,00 Kč
HiT-Hit 52 663,10 Kč
Česká hiporehabilitační společnost 10 000,00Kč
ČSOB - pomáhá regionům 70 050,00Kč

 

Dárci
Diblíková L.
Cupa Štěpánková K.
Leimerová J.
Fritscherová A.
Pastušková D.
Hubáček K.
Dvořáková H.
Leimer J
Chalánková J:
Kurucovi
Vinkler
Palla A.
Maštěra A.
Fritscher M.
Machara J
Anderle
Gynakord MUDr. Jirsa
CID
Chateau Valtice
Pozemky mohelnice
ZLKL - Loštice
AGROPARKL

 

 

V roce 2019 nás podpořili:

Nadace částka
Pomozme dětem žít lépe 60 000,00 Kč
Lesy ČR 50 000,00 Kč
ČEZ 90 000,00 Kč
NROS 22 500,00 Kč
Fond pomoci Siemens 10 000,00 Kč

 

Stát částka účel
Líšnice 20 000,00 Kč úprava povrchu, ohrady
Olomoucký kraj 10 000,00 Kč jezdecké kroužky
Město Mohelnice 20 000,00 Kč veřejné akce
Olomoucký kraj 10 000,00 Kč tábory
Olomoucký kraj 35 000,00 Kč Hiporehabilitační centrum - provoz
Olomoucký kraj 200 000,00 Kč Hipoterapie v Ryzáčku
Klopina 12 000,00 Kč Sedlo
Město Mohelnice 10 000,00 Kč Hiporehabilitační centrum - provoz

 

Dárci
Daněk Vladimír ml.
Daněk Vladimír st.
Dvořáková Hana
Děti z kroužků
Mikešová Šárka
Kimberly - Clark s.r.o.
Kristýna Cupa Štěpánková
MYONE s.r.o.
MUDr. Pastušková Dagmar
Smékal Nik Miloslav
Černošková Barbora
Krejčová Jana
rodina Kurucových
Procházka Vojtěch
Posseltová Jolana
Zaměstnanci FTK UP Olomouc
paní Machovská
rodina Štýbnarových
CID International
Hubáček Karel
Poušková Iva
Anderle Antonín
Diatherap s.r.o.
Chateau Valtice a.s.
Krejčí Zdeněk
rodina Rókova
děti ze ZŠ Vodní Mohelnice
pan Vinkler

 

V roce 2018 nás podpořili:

 

Nadace částka
Pomozme dětem žít lépe 90 000,00 Kč
NROS - Pomozte dětem  150 000,00 Kč
LESY ČR 40 000,00 Kč
Nadace zdraví pro Moravu 15 000,00 Kč

 

Stát částka účel
Líšnice 15 000,00 Kč písek
Olomoucký kraj 15 000,00 Kč jezdecké kroužky
Město Mohelnice 10 000,00 Kč podpora činnosti
Olomoucký kraj 35 000,00 Kč PPK pro mladistvé delikventy
Olomoucký kraj 31 500,00 Kč Obnova vybavení venkovního rodinného koutku
Olomoucký kraj 35 000,00 Kč Hiporehabilitační centrum - provoz
Olomoucký kraj 55 200,00 Kč Intenzívní vzdělávací týdny
Olomoucký kraj 165 000,00 Kč Hipoterapie v Ryzáčku

 

Dárci
Jašková Jaroslava
Smékal Miloslav
GIVT
Dobrocar, s r.o.
Kimberly - Clark
Závody kočárků
JUDr. Slabý
CID International
Karel Hubáček
Otruba Břetislav
Krejčí Zdeněk
Zapletalová Petra
Drlíková Veronika
Šnevajsová Lydie
MUDr. Pastušková Dagmar
Vinkler Jiří
MVDr. Leimerová Jana
Dvořáková Hana