Naše koně

Hiporehabilitace a aktivity spojené s využitím koní.

Naše koně

Koně jsou nedílnými a velmi důležitými členy našeho hiporehabilitačního týmu. Jsou to naši spolupracovníci, pomocníci, učitelé a v neposlední řadě věrní kamarádi.

Koně v Ryzáček, z.s. jsou vycvičení pro účely hiporehabilitace na základech principů horsemanshipu dle Pata Parelliho. Princip tohoto přístupu je v nenásilné komunikaci koně s člověkem a ve využívání přirozených vlastností koně a jeho řeči těla. Naši koně ovládají základy drezury i parkurového skákání, jsou cvičeni k obecné všestrannosti.

Koně v Ryzáček, z.s., kteří jsou již zařazeni do provozu, mají složené zkoušky pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace a to pro hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii, hipoterapii v psychiatrii a psychologii, hiporehabilitaci v pedagogice a sociální praxi a kontaktní terapii.

Aron

plemeno: Slezský norik
narozen: 30. 4. 2001
barva: ryzák
pohlaví: valach
v Ryzáčku od: 1. 12. 2007
majitel koně: Miloslav Smékal
certifikace: Hiporehabilitace v pedagogice a sociální praxi, (HPSP), Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HTP) a kontaktní terapie

Aron má vynikající charakter, i přes svou nelehkou životní historii, kdy byl bývalými majiteli využíván pouze pro práci v lese, a díky své dobromyslnosti a zvědavosti je miláčkem dětí. Je to kůň robustní tělesné stavby a v kohoutku měří 159 cm. Od roku 2013 je v osobním vlastnictví jednoho z našich stálých klientů, který Arona bezplatně půjčuje pro činnost spolku. Aron je využíván pro hipoterapii i v aktivitách s využitím koní, kdy je vhodným partnerem pro klienty, kteří potřebují pracovat na vztahu k autoritám, na korekci svého příliš dominantního chování bez úcty k čemukoliv a komukoliv. Své další plnohodnotné využití našel Aron i ve volnočasovém kroužku Krasojezdec, kdy se děti na jeho širokém hřbetě cítí při cvičení bezpečně.

Filly

plemeno: Českomoravský belgik
narozena: 17. 4. 2006
matka: Finta, otec: Korbus
pohlaví: klisna
barva: tmavý ryzák
v Ryzáčku od: 4.6.2010
majitel koně: Ryzáček, z.s.
adoptivní rodina: Jarka, Honza a Eliška Kurucovi
certifikace: Hipoterapie v fyzioterapii a ergoterapii (HTFE), Hiporehabilitace v pedagogice a sociální praxi, (HPSP), Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HTP) a kontaktní terapie

Filly je kobylka menšího vzrůstu, v kohoutku je vysoká 155 cm a má zkoušky z tahu. Jejím původním domovem byli Radvanice u Adršpašských skal. Do spolku přišla díky dotaci od nadačního fondu „Pomozme dětem žít lépe“ z Olomouce. Filly má velmi příjemný charakter a její roční intenzivní výcvik nám pomohl rozšířit a zkvalitnit služby v oblasti aktivit s využitím koní i hipoterapie. Filly je prvním koněm ve vlastnictví spolku Ryzáček a funguje ve všech aktivitách Ryzáčka.

Saze

plemeno: Welsh Part-Bred
narozena: 8. 8. 2008
matka: Liza, otec: Sackville Sambo
pohlaví: klisna
barva: vraník
v Ryzáčku od: 1. 10. 2014
majitel koně: Ryzáček, z.s.
certifikace: Hipoterapie v fyzioterapii a ergoterapii (HTFE), Hiporehabilitace v pedagogice a sociální praxi, (HPSP), Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HTP) a kontaktní terapie

Saze k nám přišla jako posila pracovního týmu na veřejné akce a do kroužku Krasojezdec. Saze dříve pracovala na Ovčí farmě v Brníčku a do spolku přišla v srpnu 2014 i s dvouměsíčním hřebečkem. Saze je povahou klidná a vyrovnaná kobylka, zvyklá pracovat s lidmi. Využíváme ji ve všech aktivitách Ryzáčka. V roce 2016 získala certifikát pro hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii a Hiporehabilitaci v pedagogice a sociální praxi.

Cwmllynfell Truffle alias Tofik

plemeno: Shetland pony
narozen: 4. 6. 2016
matka: Alanamoor Matilda
otec: Hermits Nightswift
pohlaví: valach
barva: ryzák
v Ryzáčku od: 01. 2017
majitel koně: Ryzáček, z.s.
certifikace: v přípravě

Tofik byl zakoupen pro kontaktní terapii a environmentální vzdělávání. Je velmi mazlivý, kontaktní a pohodový minishetty. Čeká ho běžný výcvik pro koně se specializací na kontaktní terapii.

Pretoria Beatus alias Bíty

plemeno: Welsh Cob, sekce D
narozen: 18.5. 2017
matka: Bergtor Black Rose
otec: H-S Lord Thomas
pohlaví: valach
barva: hnědák
v Ryzáčku od: 2019
majitel koně: Ryzáček, z.s.
certifikace: v přípravě

Beatus byl zakoupen jako roční hříbě v listopadu 2018 a ponechán na pastvinách v hřebčíně Pretoria. Koncem června 2019 byl dovezen k nám do Ryzáčku. Beatus se seznamuje s prostředím a je postupně připravován k budoucímu hiporehabilitačnímu výcviku.

Magic Jack

typ: teplokrevný
narozen: 28.2.2016
pohlaví: valach
barva: ryzák
v Ryzáčku od: 2020
majitel koně: Miloslav Smékal
certifikace: v přípravě

Jacka nám zapůjčil pan Miloslav Smékal a přišel k nám v dubnu 2020. Jack se připravuje pro budoucí kariéru hiporehabilitačního koně. Díky jeho povaze výcvik probíhá hladce.

Chcete využít služeb ryzáčka?

Napiště nám, nebo zavolejte.