O nás

Hiporehabilitace a aktivity spojené s využitím koní.

Kdo jsme?

Dne 2. 10. 2006 vzniklo Občanské sdružení Ryzáček, které je nestátní nezisková organizace zabývající se hiporehabilitací dětí i dospělých. V roce 2014 se občanské sdružení dle zákona transformovalo na Spolek Ryzáček, z.s.

Náš tým

Jana Krejčová

Předsedkyně spolku, psychoterapeut, lektor volnočasových aktivit,vodič koní

Odborný garant střediska doporučené hiporehabilitace pro hipoterapii v psychiatrii a psychologii.

Vzdělání:
- Střední zdravotnická škola, obor všeobecná sestra.
- Dvouletý psychoterapeutický výcvik – ovlivňování poruch chování.
- Pětiletý výcvik v psychoanalytické psychoterapii.

Certifikáty:
- Psychoterapie pomocí koní

Mgr. Hana Bednáříková

Fyzioterapeut, lektor volného času

Odborný garant střediska doporučené hiporehabiliitace a praktické výuky pro hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii.

Vzdělání:
- Slovanské gymnázium se zaměřením Přírodní vědy
- Univerzita Palackého – bakalářské studium - obor fyzioterapie
- Univerzita Palackého – magisterské studium - specializace ve zdravotnictví, obor fyzioterapie

- v současné době doktorské studium Ph.D. na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého, se zaměřením tématu disertační práce na hipoterapii u dětí s dětskou mozkovou obrnou

Certifikáty:
- Hipoterapie
- Terapeutické možnosti aplikace elastické pásky (kineziotejpu) ve fyzioterapii
- Dynamic Taping
- Neurac 1
- Neurac Stimula
- Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence
- Fyzioterapie v těhotenství, po porodu a v šestinedělí
- Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi
- Shiatsu masáže

Alena Fritscherová

Zakladatelka sdružení, cvičitel a vodič koní pro hiporehabilitaci

Odborný garant střediska praktické výuky pro přípravu koní v hiporehabilitaci.

Vzdělání
- Střední odborné učiliště zemědělské s maturitou
- Osvědčení Cvičitel jezdectví
- Osvědčení Cvičitel jezdectví handicapovaných
- Rekvalifikační kurz Lektor
- Manažerské minimum

Certifikáty:
- Vodič koní při hiporehabilitaci
- Hiporehabilitace – jak připravit koně
- Hiporehabilitace – fyzioterapie s využitím koně
- Profesionalita regionálních NNO
- Řízení projektového cyklu
- Práce s problémovým dítětem

Naše koně

Koně jsou nedílnými a velmi důležitými členy našeho hiporehabilitačního týmu. Jsou to naši spolupracovníci, pomocníci, učitelé a v neposlední řadě věrní kamarádi.

Koně v Ryzáček, z.s. jsou vycvičení pro účely hiporehabilitace na základech principů horsemanshipu dle Pata Parelliho. Princip tohoto přístupu je v nenásilné komunikaci koně s člověkem a ve využívání přirozených vlastností koně a jeho řeči těla. Naši koně ovládají základy drezury i parkurového skákání, jsou cvičeni k obecné všestrannosti.

Koně v Ryzáček, z.s., kteří jsou již zařazeni do provozu, mají složené zkoušky pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace a to pro hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii, hipoterapii v psychiatrii a psychologii, hiporehabilitaci v pedagogice a sociální praxi a kontaktní terapii.

Aron

Aron

plemeno: Slezský norik
narozen: 30. 4. 2001
barva: ryzák
pohlaví: valach
v Ryzáčku od: 1. 12. 2007
majitel koně: Miloslav Smékal
certifikace: Hiporehabilitace v pedagogice a sociální praxi, (HPSP), Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HTP) a kontaktní terapie

Aron má vynikající charakter, i přes svou nelehkou životní historii, kdy byl bývalými majiteli využíván pouze pro práci v lese, a díky své dobromyslnosti a zvědavosti je miláčkem dětí. Je to kůň robustní tělesné stavby a v kohoutku měří 159 cm. Od roku 2013 je v osobním vlastnictví jednoho z našich stálých klientů, který Arona bezplatně půjčuje pro činnost spolku. Aron je využíván pro hipoterapii i v aktivitách s využitím koní, kdy je vhodným partnerem pro klienty, kteří potřebují pracovat na vztahu k autoritám, na korekci svého příliš dominantního chování bez úcty k čemukoliv a komukoliv. Své další plnohodnotné využití našel Aron i ve volnočasovém kroužku Krasojezdec, kdy se děti na jeho širokém hřbetě cítí při cvičení bezpečně.

Chcete využít služeb ryzáčka?

Napiště nám, nebo zavolejte.