Vzdělávání

Hiporehabilitace a aktivity spojené s využitím koní.

Praxe

Jsme Střediskem praktické výuky pro přípravu koní v hiporehabilitaci a hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii a v rámci naší činnost nabízíme možnost odborné praxe pro účastníky Základních kurzů České hiporehabilitační společnosti pod vedením našich Lektorů

Mgr. Hana Bednaříková

Mobil: 724 865 571

Email: fyzio.ryzacek@email.cz

 

Vzdělání:

 • Univerzita Palackého – bakalářské studium – obor fyzioterapie
 • Univerzita Palackého – magisterské studium – specializace ve zdravotnictví, obor fyzioterapie
 • V současné době doktorské studium Ph.D. na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého, se zaměřením tématu disertační práce na hipoterapii u dětí s dětskou mozkovou obrnou

 

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Kurz hipoterapie ČHS
 • Terapeutické možnosti aplikace elastické pásky (kineziotejpu) ve fyzioterapii
 • Dynamic Taping
 • Neurac 1
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence
 • Shiatsu masáže
 • Vertebroviscerální vztahy a jejich využití

 

Lektorské zkušenosti:

 • 2016 a 2018 aktivní příspěvek na konferenci ČHS
 • 2018 aktivní příspěvek na konferenci HETI v irsku
 • 2013 – 2019 pravidelné kurzy a workshopy pro studenty FTK
 • 2017 – 2019 pravidelné odborné praxe pro studenty v projektu Erasmus pod UP Olomouc
 • 2018 – 2019 vedení bakalářské a magisterské (diplomové) práce.
 • Konzultace u bakalářských a magisterských prací u studentů oboru fyzioterapie se zaměřením na téma hipoterapie.

Alena Fritscherová

Mobil:  605766154 

Email: ryzacek@email.cz 

 • Cvičitelka koní a jezdců ve středisku Ryzáček, z.s.
 • Zakladatelka střediska Ryzáček, z.s.

 

Vzdělání:

 • Střední odborné učiliště zemědělské s maturitou

 

Kurzy, výcviky, semináře:

 • Cvičitel jezdectví
 • Cvičitel jezdectví handicapovaných
 • Rekvalifikační kurz Lektor
 • Manažerské minimum
 • Vodič koní při hiporehabilitaci
 • Hiporehabilitace – jak připravit koně
 • Hiporehabilitace – fyzioterapie s využitím koně
 • Profesionalita regionálních NNO
 • Řízení projektového cyklu
 • Práce s problémovým dítětem
 • Respektovat a být respektován

Lektorské zkušenosti:

 • 2013,2014,2016, 2017 workshopy “ Výcvik koní pro HR“ v Ryzáček, z.s.

Jana Krejčová

Mobil: 724839232      

Email: ryzacek@email.cz

 • Terapeutka HTP (dříve PPK) ve středisku Ryzáček, z.s.
 • Předsedkyně spolku Ryzáček, z.s.

Vzdělání:

 • Střední zdravotnická škola, obor všeobecná sestra
   

Kurzy, výcviky, semináře:

 • 5ti letý výcvik v psychoanalytické psychoterapii 
 • 2letý  psychoterapeutický výcvik – ovlivňování poruch  chování se  zaměřením na abúzus návykových látek
 • Kurz psychoterapie pomocí koní ČHS
 • Seminář Arteterapie
 • Seminář Neverbální psychoterapie a komunikace  
 • Seminář Skupinová psychoterapie 
 • Seminář Krizová intervence 
 • Seminář Muzikoterapie

Kurzy

V roce 2021 proběhne/ou v našem střediska praktická část kurzu pořádaného Českou hiporehabilitační společností  Asistent pro Hiporehabilitaci více informací naleznete zde Kurz pro asistenty v hiporehabilitaci

V roce 2021 proběhne v našem středisku 1. víkendový teoreticko praktický blok kurz Hiporehabilitace v pedagogice a sociální praxi pořádaný Českou hiporehabilitační společností více informací o kurzu naleznete zde Kurz Hipiorehabilitace v pedagogice a sociální praxi

Workshopy

 • Workshopy pro studenty 
 • Workshopy pro odbornou veřejnost
 • Workshopy pro laickou veřejnost

Chcete využít služeb ryzáčka?

Napiště nám, nebo zavolejte.