HPSP

Hiporehabilitace v pedagogice a sociální praxi

HPSP

Hiporehabilitace v pedagogice a sociální praxi

Hiporehabilitace v pedagogice a sociální praxi (dále jen HPSP) jsou jedním z oborů hiporehabilitace. Jedná se o metodu speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a sociální práce, využívající prostředí určeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu s koněm a interakce s ním jako prostředku k motivaci aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním postižením a specifickými potřebami.

HPSP poskytuje širokou škálu způsobů práce s klienty. S klienty lze pracovat jak individuálně tak ve skupině. Jedná se o sociálně-pedagogický program, jehož cílem je rozvoj sociálních schopností a dovedností, snížení rizika sociálního vyloučení, rozvoj psychické kondice, pozitivní ovlivnění chování, zlepšení zdraví a fyzické kondice, usnadnění edukačních procesů.

Prostřednictvím zážitkové pedagogiky je dosaženo pozitivního a smysluplného trávení volného času. Do aktivit zařazujeme péči o koně, práci ve stáji, přípravu koně pro ježdění čištění a sedlání) a dále hry a aktivity klienta s koněm ze země a aktivity prováděné ze sedla.

Volba konkrétní metody práce závisí na konkrétních potřebách klienta nebo skupiny a cílů, kterých má být dosaženo.

Odkaz na:  HPSP na webu ČHS

Leták HPSP

Chcete využít služeb ryzáčka?

Napiště nám, nebo zavolejte.