HTFE

Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii

HTFE

Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii

Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (dále jen HTFE)  je fyzioterapeutická metoda, která  probíhá na koni se speciálním výcvikem pod vedením fyzioterapeuta či ergoterapeuta a je prováděná s písemným souhlasem lékaře. Jedinečnost této terapie spočívá ve využití trojrozměrného pohybu hřbetu koně v kroku.

HTFE je metodou s komplexním bio-psycho-sociálním působením na lidský organismus. Využíváme všeho, co nám kůň pro terapii nabízí – pohyb, kontakt, emoce i prostor. HTFE léčí duši i tělo člověka.

 

HTFE působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Přenosem těchto impulzů na klienta, který na koni zaujímá terapeutickou polohu, dochází k oslovení centrálního nervového systému. Ten musí zpracovat informace o dynamických změnách polohy těla a jeho segmentů v prostoru a adekvátně reagovat tak, aby organizmus fyziologicky správně odpovídal na vzniklé impulzy.

Prostřednictvím HTFE je možno docílit pokroků v rehabilitaci pohybových schopností u dětí i dospělých s poruchami koordinace, rovnováhy a motorického vývoje. HTFE může působit také preventivně tam, kde z důvodu onemocnění dochází k degeneraci či přerušení nervových drah řídících pohyb či k degeneraci pohybového systému.

Onemocnění, u kterých je hipoterapie prospěšnou součástí komplexní léčby, je celá řada. Jsou to především onemocnění neurologického či ortopedického typu, ale mohou to být i onemocnění interní. HTFE je mladá lékařská disciplína a její indikační spektrum se stále ještě vyvíjí a rozšiřuje.

Mezi hlavní kontraindikace patří nepřekonatelný strach z koně, alergie na koňskou srst a prostředí, jakékoli akutní zdravotní stavy a otevřené rány, nutné je individuální posuzování klienta v rámci vstupního vyšetření fyzioterapeutem nebo ergoterapeutem.

 

Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii se může aplikovat již od věku 2 měsíců, horní hranice není určena.

Spolek Ryzáček, z.s. poskytuje díky dotacím a darům tuto službu za cenu 400,-Kč / jednotka HTFE. Náklady na jednu jednotku terapie činí 1500,-Kč.

Odkaz na: HTFE na webu ČHS 

Chcete využít služeb ryzáčka?

Napiště nám, nebo zavolejte.