Tábory

Hiporehabilitace a aktivity spojené s využitím koní.

Příměstské tábory pro děti

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011533 – Letní příměstské tábory pro Ryzáček, z.s.

V letních měsících proběhne 5 příměstských táborů za finanční podpory EU. 3. turnusy táborů budou ,,koňské,, a 2 turnusy budou ,,jezdecké,,.

Letní příměstský tábor - koňský

Koňský letní příměstský tábor byl zaměřen na aktivity s koňmi a aktivity v přírodě. Letní příměstský tábor pomocí kontaktu s koňmi a jejich přirozeným prostředím rozvíjí sociální schopnosti dětí. Aktivity s koňmi také pozitivně ovlivňují chování dětí, zlepšují zdraví a fyzickou kondici a prostřednictvím zážitkové pedagogiky usnadňují komunikaci ve skupině a učí děti smysluplně trávit volný čas. 

Krmení: – děti se seznámí s potravou koní, co smí a co nesmí žrát. Učí se zodpovědnosti a samostatnosti při přípravě krmiva. Trénuje se pozornost, paměť, jemná i hrubá motorika. 

Ošetřování koní: – děti jsou aktivně zapojeny do úklidu ohrad. Učí se, že mít zvíře rád nestačí. Trénuje se orientace v terénu, jemná i hrubá motorika, fyzická zdatnost, spolupráce.

Program tábora:

Čištění koní a jejich příprava: – děti jsou rozděleny do skupinek na základě jejich zdatností. Seznámí se s konkrétními pomůckami a jejich užitím, sami si koně vyčistí. Trénuje se paměť, pozornost, spolupráce, jemná motorika. Děti si zvyšují sebevědomí a vlastní zdatnosti, vytváří si vztah se zvířetem. 

Práce s koněm: – děti se postupně propracovávají k samostatnosti při ovládání koně. Učí se s nimi pracovat ze země pomocí vodítka a svých možností, učí se s nimi komunikovat pomocí řeči těla a rozeznávat pocity koně. Budou mít 4 možnost svezení na koni, cvičení na koni. Tato aktivita vede k překonání obavy, ke zvýšení sebevědomí, k uvědomění si sebe sama. Reakce koní učí děti sebekázni a sebeovládání. 

Hospodářská zvířata: – děti mají možnost poznat potřeby hospodářských zvířat – koza, ovce, králíci i morčata,. 

Aktivity v přírodě: děti hrají rozvíjecí týmové hry v areálu spolku a přilehlých loukách i lesích.

Letní příměstský tábor - jezdecký

Jezdecký letní tábor je zaměřen na aktivity s koňmi i aktivity v přírodě.  Jezdecký tábor je určen dětem, které již aktivně jezdí na koni. Je jim dána větší samostatnost při práci s koněm a kolem koní a tím se učí větší zodpovědnosti.

Program tábora:

Krmení: – děti krmí koně pod dohledem vedoucího tábora. Učí se zodpovědnosti a samostatnosti při přípravě krmiva. Trénuje se pozornost, paměť, jemná i hrubá motorika. Ošetřování koní: děti jsou aktivně zapojeny do úklidu ohrad. Učí se, že mít zvíře rád nestačí. Trénuje se orientace v terénu, jemná i hrubá motorika, fyzická zdatnost, spolupráce. 

Čištění koní a jejich příprava: – každé dítě má přiděleného koně. Pracuje s konkrétními pomůckami a jejich užitím, sami si koně vyčistí. Trénuje se paměť, pozornost, spolupráce, jemná motorika. Děti si utužují vědomosti a vlastní zdatnost, při práci s koněm. 

Práce s koněm: děti se postupně propracovávají k aktivnímu ovládání koně. Učí se s nimi pracovat ze země pomocí vodítka a svých možností, učí se s nimi komunikovat pomocí řeči těla a rozeznávat pocity koně. Při jízdě na koni zvyšují svoji jezdeckou zdatnost. Získávají nové zkušenosti v jízdě na koni a to při různých jezdeckých disciplínách jako jsou – drezura, parkur a jízda v terénu. Aktivity v přírodě: – děti hrají rozvíjecí týmové hry s koňskou tématikou a učí se teorii v oblasti hipologie

Chcete využít služeb ryzáčka?

Napiště nám, nebo zavolejte.