Odborný tým

Hiporehabilitace a aktivity spojené s využitím koní.

Náš tým

Jana Krejčová

Předsedkyně spolku, psychoterapeut, lektor volnočasových aktivit,vodič koní

Odborný garant střediska doporučené hiporehabilitace pro Hipoterapii v psychiatrii a psychologii. Lektor střediska praktické výuky pro Hipoterapii v psychiatrii a psychologii.

Vzdělání:
- Střední zdravotnická škola, obor všeobecná sestra.
- Dvouletý psychoterapeutický výcvik – ovlivňování poruch chování.
- Pětiletý výcvik v psychoanalytické psychoterapii.

Certifikáty:
- Psychoterapie pomocí koní

Mgr. Hana Bundilová, Ph.D.


Fyzioterapeutka, odborný garant HTFE

Vzdělání:
- Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury – bakalářské studium - obor fyzioterapie
- Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury – magisterské studium - specializace ve zdravotnictví obor fyzioterapie
- Univerzita Palackého - doktorské studium Ph.D. na Fakultě tělesné kultury, téma disertační práce zaměřeno na hipoterapii u dětí s dětskou mozkovou obrnou

Certifikáty:
- kurz Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii
- kurz Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii v ranné péči

Mgr. Michaela Mrkosová


Fyzioterapeutka

Vzdělání:
- Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury – bakalářské studium - obor fyzioterapie
- Univerzita Palackého, Fakulta zdravotnických věd – magisterské studium - obor Aplikovaná fyzioterapie

Certifikáty:
- kurz Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii
Lukáš Barborský

Pomocník a ošetřovatel koní a zvířat

Vzdělání:
- střední pedagogická škola pro sluchově postižené v Hradci Králové s maturitou

Praxe:
- Praxe v záchranných stanicích ve Vyškově
- ošetřovatel v ZOO Chleby

Hana Dvořáková

Projektový manažer, asistent pro hiporehabilitaci a vodič koní

Vzdělání:
- Obchodní akademie s maturitou


Anita Kunrtová

Cvičitel a vodič koní pro hiporehabilitaci, kroužek pondělí
Vzdělání:
- Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun
Ing. Petra Fritscherová

Administrativní pracovník, ekonom

Vzdělání:
- vystudovala Provozně ekonomickou fakultu na ČZU v Praze


- máma nejen svých dvou dětí, ale všech, které se v okolí vyskytnou
- má ráda přírodu, vaření, pečení
- miluje cestování a poznávání

Mgr. Kateřina Přikrylová

Fundraiser

Vzdělání:
- Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta – bakalářské studium - obor speciální pedagogika - andragogika
- Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta – magisterské studium - obor speciální pedagogika poradenství

Jolana Piterková

Asistent pro hiporehabilitaci, kroužek středa

Vzdělání:

Chcete využít služeb ryzáčka?

Napiště nám, nebo zavolejte.