Post COVID program

Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii

Post COVID program

Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii

PostCOVID

Tento program je určen pro osoby s Post-COVID syndromem a pro osoby ohrožené syndromem vyhoření (zdravotníky a pečovatele v sociálních službách, rodiče a neformální pečovatele, pedagogy). Poskytujeme speciální programy připravené na základě metodiky vytvořené multidistiplinárním týmem České hiporehabilitační společnosti. Více informací o Post-COVID programu, do kterého jsou zapojena i další střediska doporučené hiporehabilitace, se dozvíte na stránkách ČHS v sekci Využití hiporehabilitace ke zmírnění dlouhodobých následků COVID-19.

Programy jsou určeny pro osoby:

  • potýkající se Post-COVID syndromem, tedy po prodělaném onemocnění COVID-19
  • potýkající se důsledky epidemie COVID-19 (rodiny s dětmi, třídní kolektivy, dětské kolektivy, dospělé osoby apod.)
  • potýkající se syndromem vyhoření (zdravotníky a pracovníky v sociálních službách, rodiče a neformální pečovatele, pedagogy)

Hiporehabilitace pro klienty, kteří prodělali onemocnění COVID-19, individuální program určený pro děti a dospívající:

Program individuální hiporehabilitace pro klienty se zdravotními komplikacemi po prodělaném onemocnění COVID-19. Program je zaměřen na klienty od 1 roku do 15 let. Symptomy, které můžeme ovlivnit pomocí hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (dále jen HTFE) jsou dušnost, únava, problémy s rovnováhou, snížená fyzická kondice a bolesti pohybového aparátu.

Hiporehabilitace pro klienty kteří, prodělali onemocnění COVID-19, individuální program určený pro - dospělé osoby:

Program je určen pro klienty po prodělaném onemocnění COVID 19, kde lze pozorovat přetrvávající zdravotní komplikace (zvýšená unavitelnost, dušnost, kašel, slabost, poruchy rovnováhy, psychické obtíže).  Cílem programu je v bezpečném prostředí zažít pocit úlevy, získat pozitivní prožitky při motivující činnosti s koňmi a naučit se jednoduché relaxační techniky, které mohou následně uplatňovat pravidelně v běžném denním životě. Pozornost bude zaměřena na obnovení životní elánu po stresujícím období a na práci se ztrátou profesní a možná i životní perspektivy v důsledku vyhoření.  

Hiporehabilitace pro klienty zasažené problematikou COVID-19 (pro ty, kteří nejsou přímo po prodělání onemocnění) individuální, dospělí.

Program je určen pro zdravotnické pracovníky v první linii, pedagogy, sociální pracovníky a  neformální pečující, kteří jsou obzvláště v době epidemie COVID-19 ohroženi vyčerpáním a syndromem vyhoření. Cílem programu je v bezpečném prostředí zažít pocit úlevy, získat pozitivní prožitky při motivující činnosti s koňmi a naučit se jednoduché relaxační techniky, které mohou následně uplatňovat pravidelně v běžném denním životě. 

Náš program

Program je určen pro zdravotnické pracovníky v první linii, pedagogy, sociální pracovníky a  neformální pečující, kteří jsou obzvláště v době epidemie COVID-19 ohroženi vyčerpáním a syndromem vyhoření. Cílem programu je v bezpečném prostředí zažít pocit úlevy, získat pozitivní prožitky při motivující činnosti s koňmi a naučit se jednoduché relaxační techniky, které mohou následně uplatňovat pravidelně v běžném denním životě. 

  

Programy jsou vedeny odborníky profesně zaměřenými na fyzioterapii a psychoterapii. Koně využívaní v daných programech mají specializační zkoušky koní certifikované Českou hiporehabilitační společnosti se zaměřením na Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii, Hipoterapii v psychiatrii a psychologii a kontaktní terapii.

Chcete využít služeb ryzáčka?

Napiště nám, nebo zavolejte.