Letní příměstské tábory v Ryzáčku CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011533 Letní příměstské tábory pro Ryzáček, z.s.

Ryzáček z.s. již několikátým rokem pořádá letní příměstské tábory. Ani rok 2021 nebyl výjimkou. Dokonce byl rekordní, a to v počtu turnusů, které jsme letos zrealizovali. Tímto bychom rádi poděkovali našim zaměstnancům, že tento náročný „marathon“ zvládli. Obrovské díky patří i MSPSV, bez jehož dotačního projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011533 Letní příměstské tábory pro Ryzáček, z.s., bychom tábory […]