Aktuality

Hiporehabilitace a aktivity spojené s využitím koní.

Letní příměstské tábory v Ryzáčku CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011533 Letní příměstské tábory pro Ryzáček, z.s.

Ryzáček z.s. již několikátým rokem pořádá letní příměstské tábory. Ani rok 2021 nebyl výjimkou. Dokonce byl rekordní, a to v počtu turnusů, které jsme letos zrealizovali. Tímto bychom rádi poděkovali našim zaměstnancům, že tento náročný „marathon“ zvládli.

Obrovské díky patří i MSPSV, bez jehož dotačního projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011533 Letní příměstské tábory pro Ryzáček, z.s., bychom tábory jen stěží zorganizovali v takovém měřítku.

Zároveň si nesmírně vážíme důvěry rodičů, kteří nám svěřují své děti a věří, že jejich ratolesti u nás zažijí plno krásných dní a budou mít ve škole co vyprávět. Na našich táborech také vznikají nová přátelství. Rodí se a prohlubuje láska ke koním. Děti ale poznají i druhou, snad nejdůležitější stránku této lásky- každodenní práci, bez které se koně neobejdou.

Během týdne, který tu děti tráví, si nacvičí i představení a v pátek jej předvedou svým rodičům. Mnohé z dětí jsou natolik nadšené, že se tábora zúčastňují i několik let po sobě.

Doufáme, že o naše aktivity bude nadále stejný zájem jako doposud. Aktuální dění kolem Ryzáčka můžete sledovat na internetových stránkách ryzacek.net nebo sledujte náš FB profil, kde jsme zahájili prodej propagačních předmětů. Kdo by nás rád podpořil, může zaslat jakýkoliv finanční obnos na náš účet: 2601031135/2010.Samozřejmě uvítáme i pomoc materiální

 

Koňský LPT

Program – aktivity s koňmi a aktivity v přírodě. Letní příměstský tábor pomocí kontaktu s koňmi a jejich přirozeným prostředím rozvíjí sociální schopnosti dětí. Aktivity s koňmi také pozitivně ovlivňují chování dětí, zlepšují zdraví a fyzickou kondici a prostřednictvím zážitkové pedagogiky usnadňují komunikaci ve skupině a učí děti smysluplně trávit volný čas. Krmení: – děti se seznámí s potravou koní, co smí a co nesmí žrát. Učí se zodpovědnosti a samostatnosti při přípravě krmiva. Trénuje se pozornost, paměť, jemná i hrubá motorika. Ošetřování koní: – děti jsou aktivně zapojeny do úklidu ohrad. Učí se, že mít zvíře rád nestačí. Trénuje se orientace v terénu, jemná i hrubá motorika, fyzická zdatnost, spolupráce. Čištění koní a jejich příprava: – děti jsou rozděleny do skupinek na základě jejich zdatností. Seznámí se s konkrétními pomůckami a jejich užitím, sami si koně vyčistí. Trénuje se paměť, pozornost, spolupráce, jemná motorika. Děti si zvyšují sebevědomí a vlastní zdatnosti, vytváří si vztah se zvířetem. Práce s koněm: – děti se postupně propracovávají k samostatnosti při ovládání koně. Učí se s nimi pracovat ze země pomocí vodítka a svých možností, učí se s nimi komunikovat pomocí řeči těla a rozeznávat pocity koně. Budou mít možnost svezení na koni, cvičení na koni. Tato aktivita vede k překonání obavy, ke zvýšení sebevědomí, k uvědomění si sebe sama. Reakce koní učí děti sebekázni a sebeovládání.

Jezdecký LPT

program – náplní jsou aktivity s koňmi i aktivity v přírodě. Příměstský tábor pomocí kontaktu s koňmi a jejich přirozeným prostředím rozvíjí sociální schopnosti dětí. Aktivity s koňmi také pozitivně ovlivňují chování dětí, zlepšují zdraví a fyzickou kondici a prostřednictvím zážitkové pedagogiky usnadňují komunikaci ve skupině a učí děti smysluplně trávit volný čas. Jezdecký tábor je určen dětem, které již aktivně jezdí na koni. Je jim dána větší samostatnost při práci s koněm a kolem koní a tím se učí větší zodpovědnosti. Krmení: – děti krmí koně pod dohledem vedoucího tábora. Učí se zodpovědnosti a samostatnosti při přípravě krmiva. Trénuje se pozornost, paměť, jemná i hrubá motorika. Ošetřování koní: děti jsou aktivně zapojeny do úklidu ohrad. Učí se, že mít zvíře rád nestačí. Trénuje se orientace v terénu, jemná i hrubá motorika, fyzická zdatnost, spolupráce. Čištění koní a jejich příprava: – každé dítě má přiděleného koně. Pracuje s konkrétními pomůckami a jejich užitím, sami si koně vyčistí. Trénuje se paměť, pozornost, spolupráce, jemná motorika. Děti si utužují vědomosti a vlastní zdatnost, při práci s koněm. Práce s koněm: děti se postupně propracovávají k aktivnímu ovládání koně. Učí se s nimi pracovat ze země pomocí vodítka a svých možností, učí se s nimi komunikovat pomocí řeči těla a rozeznávat pocity koně. Při jízdě na koni zvyšují svoji jezdeckou zdatnost. Získávají nové zkušenosti v jízdě na koni a to při různých jezdeckých disciplínách jako jsou – drezura, parkur a jízda v terénu. Aktivity v přírodě: – děti hrají rozvíjecí týmové hry s koňskou tématikou a učí se teorii v oblasti hipologie.

+420 605 766 154

Čtěte také:

Chcete využít služeb ryzáčka?

Napiště nám, nebo zavolejte.